Tillgänglighetsredogörelse för fredsmonumentet.se

Här beskriver vi vilka brister det finns i tillgänglighet för fredsmonumentet.se och hur vi planerar att åtgärda dem. Här får du också information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister.

Vi strävar efter att fredsmonumentet.se ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett till exempel funktionsnedsättningar och oberoende av vilka hjälpmedel de använder. Ambitionen är att fredsmonumnetet.se minst ska uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa WCAG 2.1 på nivå AA.

Brister.

För närvarande är vi medvetna om att vi inte lyckats uppfylla alla kriterier i WCAG på följande delar av webbplatsen:

  • Det finns pdf:er på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade.
  • Det kan förekomma länktexter som inte är tillräckligt tydliga.
  • Det kan finnas HTML-kod som inte validerar fullt ut.
  • Det kan finnas bilder som inte har relevant alternativ text.

Oskäligt betungande anpassning

Undantag åberopas för oskäligt betungande anpassning gällande textning av filmmaterial.

Kontakta oss om du upplever hinder.

Kontakta oss om du på grund av ovanstående, eller av andra brister, hindras från att ta del av vår digitala service.

Marcus Brolin
Webbansvarig
Tel: 0571-281 75
marcus.brolin@eda.se

Kontakta tillsynsmyndigheten.

Du kommer framöver kunna vända dig till Myndigheten för digital förvaltning om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet (enligt regeringens förslag i Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet).

Interreg Sverige-Norge logotyp
Eda kommuns logotyp
Eidskog_kommvaapen_3
Filipstads kommun logotyp
Innlandet fylkesommune logotyp
Region Värmlands logotyp
Du kan läsa vår folder om Fredsmonumentet